Služby

Home / Archive by category "Služby"
Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie

Samotné vstupné vyšetrenie, počas ktorého sa vykoná komplexná prehliadka ústnej dutiny pozostávajúca z:

  • Vyšetrenia tvrdých zubných tkanív
  • Skúšky vitality zubov
  • Vyšetrenia závesného aparátu zuba (parodontu), vyhotovenia jednotlivých indexov PBI, CPITN, KPE, odmerania hĺbky parodontálnych vačkov
  • Vyšetrenia úponov slizničných štruktúr

Vstupná prehliadka sa zavŕši návrhom liečby a konzultáciou ďalšieho postupu s pacientom. Podľa potreby je pacient objednaný na ďalší termín.

Vstupná prehliadka a následné periodické preventívne prehliadky sú dôležité pre včasné odhalenie zubného kazu a ochorení ústnej dutiny. Liečba je potom menej náročná pre pacienta, nevyžaduje veľký zásah do vášho chrupu a zároveň je i menej finančne náročná.

Chceme zvlášť upozorniť na detských pacientov, ktorí pravidelnou preventívnou prehliadkou, inštruktážou o ústnej hygiene a motiváciou môžu získať celoživotný návyk správnej starostlivosti o ústne zdravie. Následkom je zachovanie ich vlastného chrupu až do staroby.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Súčasťou starostlivosti o vaše ústne zdravie je predovšetkým prevencia. Správna hygiena dutiny ústnej má najväčší vplyv na ústne zdravie, kvalitu výplní a samozrejme aj na samotné ošetrenie. Poskytneme Vám špičkové ošetrenie zubov postihnutých nánosmi zubného plaku a zubného kameňa. Tzv. subgingiválny zubný kameň lokalizovaný pod ďasnami, ktorý nie je viditeľný voľným okom, spolu s baktériami prítomnými v ústnej dutine pôsobí ako najväčší rizikový faktor pri poškodení závesného aparátu zubov. Zanedbanie starostlivosti môže viesť až k strate zubov, čo je veľmi nežiaduce, keďže sa snažíme zachovať vlastný chrup pacienta čo možno najdlhšie.

Dentálna hygiena zahŕňa:

  • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, škrabkami a kyretami
  • Ošetrenie zubov rotačnými kefkami a špeciálnymi pastami
  • Odstránenie pigmentov prítomných na zuboch
  • Aplikácia fluoridového gélu na ochranu tvrdých zubných tkanív
  • Inštruktáž o hygiene dutiny ústnej
Výplne zubov

Výplne zubov

V našej ambulancii sa zameriavame predovšetkým na estetickú rekonštrukciu tvrdých zubných tkanív. Výplne zhotovujeme najmodernejšími fotokompozitnými materiálmi, pomocou ktorých sa snažíme čo najvernejšie napodobniť prirodzený vzhľad zuba. Tento tvar zuba nám bol daný s určitým zámerom tak, aby zub spĺňal svoje hlavné funkcie, ktoré chceme zachovať. Z hľadiska kvality a estetiky preferujeme vysoko kvalitné materiály a zhotovujeme tzv. biele plomby, čo je v súlade s najnovšími poznatkami moderného zubného lekárstva. Amalgámové výplne zhotovujeme len na prianie pacienta. Fotokompozitné výplne (biele plomby) zhotovujeme technikou vrstvenia kompozitného materiálu, čím minimalizujeme vznik nežiaducej medzery medzi tvrdým zubným tkanivom a plombou. Tento postup zabraňuje vzniku sekundárneho kazu pod plombou.

Vzhľadom na to, že pre nás je základom poskytnutie kvalitného ošetrenia, poskytujeme vám záruku na výplne zhotovené v našej ambulancii. Záruka sa vzťahuje na biele plomby v období dvoch rokov od ich zhotovenia. Podmienkou záruky je dobrá starostlivosť o vaše zuby, keďže táto je spätá so životnosťou vyplní.

Liečba koreňových kanálikov

Liečba koreňových kanálikov

Liečba koreňových kanálikov – odborné nazývaná endodoncia sa v našej ambulancii vykonáva za prísnych hygienických podmienok. Pri mechanickom opracovaní kanálika používame nikeltitánové rotačné strojové a ručné inštrumenty. Pracovná dĺžka nástrojov je pravidelne kontrolovaná apexlokátorom, prípadne podľa potreby zhotovujeme počas zákroku pomocné röntgenové snímky, aby sme neinfikovali oblasť za apexom (hrotom koreňa) zuba. Mechanické opracovanie koreňových kanálikov je súčasne dopĺňané chemickým výplachom kanálikov, slúžiacim k usmrteniu baktérií nachádzajúcich sa v infikovanom zube.Po kvalitnom mechanickom a chemickom ošetrení kanálikov prichádza trojrozmerné zaplnenie koreňových kanálikov vhodnou výplňou tzv. gutaperčou. Následne takto ošetrený devitálny zub (tzv. mŕtvy zub) je potrebné spevniť fotokompozitnou výplňou alebo protetickou korunkou. Na konci každého ošetrenia kanálikov zhotovujeme röntgenový snímok na kontrolu kvality ošetrenia.

Protetika

Protetika

Protetické ošetrenie slúži na vytvorenie náhrady chrupu pre pacientov, ktorí utrpeli počas života stratu jedného alebo viacerých zubov. V našej ambulancii sa snažíme o návrh najlepšieho riešenia pre pacienta z hľadiska funkčného aj finančného. Po konzultácii s pacientom zvolíme konkrétny druh protetickej práce.

Zhotovujeme všetky typy protetických prác:

– kovokeramické korunky

– fazetované korunky

– zubné mostíky – kovokeramické

– fazetované

– čiastočne snímateľné náhrady

– celkové snímateľné náhrady